085-8772559/ 0619949057 info@Feestjecreatief.nl

KinderCrea vraagt altijd aan de ouders, verzorgers of de volwassene waarmee het kind gekomen is, toestemming om een foto te mogen maken en deze op de website te plaatsen. Uiteraard worden er geen persoonlijke gegevens bijgezet. Op deze manier kan KinderCrea laten zien wat zij in huis heeft en andere opdrachtgevers enthousiast maken.

Foto’s van de website/sociaal media mogen niet zonder toestemming gebruikt worden door derden.

Workshop

Wij streven ernaar om alle workshops te laten plaatsvinden. Bij calamiteiten (bijv. extreme weersomstandigheden) of te weinig inschrijvingen (minder dan vier) wordt het recht behouden de workshop te verplaatsen naar een andere datum of af te lassen. Wanneer cursisten verhinderd zijn op een cursusdatum kan deze niet worden ingehaald, tenzij dit voor aanvang van de cursus anders is afgesproken met de KinderCrea. Cursisten kunnen bij verhindering geen aanspraak maken op reductie van het workshopgeld.

 Workshop

Cursisten dienen uiterlijk een week voorafgaand aan de workshop het geld over te maken op vermeld rekeningnummer,
onder vermelding van het factuurnummer en eigen naam. Mocht de betaling een week voor de startdatum niet op genoemde rekening zijn bijgeschreven, behoudt KinderCrea het recht om de inschrijving te laten vervallen en in de plaats mensen van een wachtlijst aan te trekken.

Restitutie workshop

Bij afmeldingen binnen een week voor startdatum van de cursus of workshop wordt het cursusgeld niet terugbetaald.
Wanneer een combinatiepakket is afgenomen met meerdere workshops en de cursist heeft reeds één of meerdere workshops uit dit pakket gevolgd, kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van (een deel) van het geld.

Tarieven

Alle afgegeven tarieven zijn inclusief de gebruikte materialen maar exclusief 21% BTW, reiskosten à € 0,25/km, en eventuele parkeerkosten.

Offertes, opdrachtbevestigingen, facturen, herinneringen en aanmaningen

Offertes, opdrachtbevestigingen en facturen worden altijd per e-mail verzonden. Offertes zijn geldig tot 14 dagen na opmaakdatum. Herinneringen en Aanmaningen worden per e-mail en per post verzonden.

Boeking

Een boeking wordt door KinderCrea per uur gerekend. Zowel per e-mail, telefoon, brief als mondeling zijn geldende overeenkomsten. Bij voorkeur per e-mail. Deze zal meerdere keren per dag gecheckt worden.

Reiskosten

De reiskosten worden berekend vanaf KinderCrea tot aan de opgegeven locatie en terug. Reiskosten bedragen € 0,25 per gereden kilometer Reiskosten worden berekend aan de hand van Google Maps

Parkeerkosten

Bij betaald parkeren zijn de kosten voor de opdrachtgever.

Betaling

Bedrijven: Binnen 14 dagen na de factuurdatum dient het verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op rekening van KinderCrea. Wanneer de rekening te laat betaald wordt dan ontvangt u een herinnering na een maand. Na de 2e herinnering wordt de rekening verhoogd met € 15,00 administratiekosten. Bij een aanmaning wordt de rekening verhoogd met 10%. Wanneer de rekening na de aanmaning nog niet betaald, dan zal de zaak uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Alle extra kosten die gemaakt worden door dit incassobureau zullen verhaald worden op de opdrachtgever.

Particulieren: Het verschuldigde bedrag wordt direct na afloop van de werkzaamheden contant aan KinderCrea betaald.

Toeslagen

Op nationale feestdagen geldt een toeslag van 50% op de normale prijzen, deze worden op de factuur apart berekend.

Annulering

Voor opdrachten waar geen aanbetaling voor gedaan is geldt het volgende: Opdrachten kunnen uiteraard worden geannuleerd om wat voor reden dan ook.

 Gebeurd dit:

·         Langer dan een maand voor de geboekte datum dan is de annulering kosteloos

·         Binnen 2 weken tot 24 uur voor de geboekte datum rekenen we bij KinderCrea 75% van de rekeningkosten.

·         Minder dan 24 uur voor de geboekte datum rekenen we bij KinderCrea 100% van de rekeningkosten.

·         KinderCrea behoudt zich het recht om een opdracht te annuleren in geval van bv, ziekte of een overlijden van een familielid of dierbare.

Bij een annulering zal de opdrachtgever telefonisch op de hoogte gebracht worden hiervan. KinderCrea zal, indien gewenst, proberen voor vervanging te zorgen, op basis van beschikbaarheid van andere Grimeurs.

Locatie opdrachtgever en werkomstandigheden voorde schminker:

De opdrachtgever draagt zorg voor voldoende licht, watertappunt, en wanneer er buiten geschminkt wordt, een overkapping bij regen. KinderCrea komt ongeveer een kwartier van te voren om zich voor te bereiden op de opdracht en spullen hiervoor klaar te zetten. Na iedere twee uur dat geschminkt wordt heeft KinderCrea het recht op een kwartier pauze. Wanneer de eindtijd nadert en er staat nog een wacht rij met kinderen, bepaalt KinderCrea welk kindje het laatste kindje is dat nog binnen de vastgestelde werktijd geschminkt kan worden. KinderCrea is geen oppas en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen/voorvallen met het/de kind(eren) op de opdracht/schminklocatie buiten haar eigen activiteiten.

Aansprakelijkheid

Kindercrea erkent geen aansprakelijkheid voor enige allergische reacties en/of letsel aan goederen of personen direct of indirect. Alle gebruikte materialen zijn bijzonder huidvriendelijk, onschadelijk en getest. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat de huid wat gevoelig zou kunnen reageren. De gebruikte materialen zijn altijd schoon en worden na afloop gereinigd met antibacteriële zeep. De schmink is makkelijk te verwijderen met water en zeep. (tip: begin met koud water en gebruik eventueel billendoekjes) Het is mogelijk dat er een lichte kleurzweem achterblijft, deze trekt vanzelf weer weg. Kindercrea behoudt zich het recht om mensen met een te gevoelige huid, of bijvoorbeeld het hebben van een koortslip, wondjes o.i.d. niet te schminken. Dit met het oog op de hygiëne.

Webshop

Betalingen:
Alle betalingen van producten van de webshop dienen via bank voldaan te worden via de webshop.

Levering:
KinderCrea zal ten alle tijde zorg dragen voor een goede levering, dit zal via een postorderbedrijf gebeuren, hiervoor betaald u bezorgkosten die op dat moment gehanteerd worden.

onze bezorgtijd is gemiddeld 1 a 2 werkdagen.

Retourneren:
Mocht het Artikel Toch niet zijn wat u had verwacht, dan kunt u na contact met ons op te hebben genomen, (via mail of contact formulier).
het artikel retourneren op eigen kosten, indien het artikel in de zelfde verpakking en in goede staat/ conditie geroutineerd worden, zullen wij u u aankoopbedrag terug storten. Dit geld niet voor de verzendkosten en kosten van de Helium vulling bij ballonnen.